Tipard DVD Cloner 6 6.3.20

Tipard DVD Cloner 6 6.3.20

Tipard Studio – 7MB – Shareware – Windows
Tipard DVD Cloner 6 is the fast and easy to use DVD Cloner to clone DVD movie to DVD in 1:1 ratio, compress DVD-9 to DVD-5, clone DVD to DVD folder or ISO file in perfect quality. Apart from the backup DVD function, it can also burn local DVD Folders or ISO image Files to DVD disk.

More assistant functions are available while using DVD Cloner 6. You can choose full disc or main movie to copy, select target audio track and subtitle, and include or skip menu to meet your specific need. Using this DVD copier to backup or create your valuable DVD disk.

Key Functions:

1. Clone DVD to DVD disk
Clone DVD-9 to DVD-9, DVD-5 to DVD-5 exactly in 1:1 ratio with all their contents. Copy DVD-9 to DVD-5 with high quality.

2. Backup DVD to computer
With this DVD Cloner download, you can also backup and copy DVD to DVD folder and ISO image file on your local disk.

3. Burn ISO or DVD folder to DVD disk
This DVD Cloner can also create DVD disk from ISO image or DVD folder.

Tổng quan

Tipard DVD Cloner 6 là một Shareware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Tipard Studio.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Tipard DVD Cloner 6 là 6.3.20, phát hành vào ngày 05/09/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 27/12/2009.

Tipard DVD Cloner 6 đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 7MB.

Tipard DVD Cloner 6 Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Tipard DVD Cloner 6!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có Tipard DVD Cloner 6 cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
MyCommerce
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản